מתנ"ס דבוריה

מתנ"ס קהילתי בכפר דבוריה

מתנ"ס דבוריה מוקד הפעילות החברתית בכפר דבוריה בצפון הארץ, מאגד את כל הפעיליות החברתיות והקהילתיות ואת ענף הספורט למען שיפור רמת החיים בכפר ולרווחת התושבים

  • 04-6702362/3
  • 04-6702424
  • ת.ד 163 דבוריה 16910
  • daburia@matnasim.org.il